Terveisiä Kirjailijayhdistysten Talvipäiviltä

29/03/2016
Jyrki Vainonen

Kirjailijaliiton puheenjohtaja Jyrki Vainonen, kuva: Kari Tahvanainen.

Kirjailijaliiton puheenjohtajan Jyrki Vainosen alustus Kirjailijayhdistysten talvipäiviltä Joensuusta:

 

Kirjoittaja rajankävijänä

Yksi mielestäni hauskimmista kirjoittamisen opettamista ja kirjallista luomista parodioivista kuvauksista löytyy Jonathan Swiftin Gulliverin retkien (1726) viidennestä luvusta. Päähenkilö, merikapteeni Lemuel Gulliver, tuo kaikkien uteliaiden turistien esi-isä, on päätynyt eksoottisen Balbinarbin pääkaupunkiin Lagadoon, jossa hänelle ylpeänä esitellään sikäläistä Akatemiaa. Spekulatiivisten tieteiden suunnittelijoiden osastolla Gulliver näkee professorin, jonka ympärille on kokoontunut neljäkymmentä oppilasta. Tämä nerokas miekkonen on keksinyt kojeen, suuren puutelineen, jolla ”tietämätönkin henkilö” voi ”kohtuullisin kulungein ja hiukan ruumistaan vaivaten kirjoittaa filosofisia, runollisia, poliittisia, lainopillisia, matemaattisia ja jumaluusopillisia teoksia tarvitsematta vähääkään nerollisuutta tai opillista sivistystä.” (s. 234)

Myönnän, että joskus heikkoina hetkinäni, kun pitkän opetuspäivän päätteeksi olen raahautunut kotiin lepäämään, olen sortunut toivomaan, että Swiftin kuvaama laite, jonkinlainen tekstiautomaatti, olisi keksitty, ja kuka tahansa voisi pientä maksua vastaan tuottaa hyviä tekstejä yksinkertaisesti nappia painamalla. Myönnän myös leikkineeni ajatuksella, että joku saman tien kehittäisi koneen, joka nappia painamalla suoltaisi osuvia analyysejä ja kommentteja opiskelijoiden teksteistä – miten se helpottaisikaan sanataiteen opettajan arkea silloin, kun pöydällä odottaa nipussa 100 novellia, joista pitäisi antaa perusteellinen, oivaltava, analyyttisen kannustava ja asiantunteva kirjallinen palaute.

Mutta paholaisen luomushan moinen härveli olisi, sillä se riistäisi ihmisiltä kirjoittamisen ilon, tekstin synnyttämisen seikkailun, ja opettajalta tyydytyksen, jota sanataiteen opettaminen parhaimmillaan tarjoaa. Tästä kauhuskenaariosta on Swiftin lisäksi kirjoittanut mm. Roald Dahl novellissaan Suuri automaattinen kielikone. Novellin päähenkilö Adolph Knipe keksii moitteettomia tekstejä suoltavan laitteen, joka tuo hänelle valtaa yli koko kirjallisen instituution. Luoja varjelkoon Dahlin luomusta koskaan muuttumasta lihaksi!

 

Mitä sinulla on repussasi? Kohtaamisia rajalla

Kirjoittaminen on aina ensisijaisesti viestin lähettämistä kirjoittajalta lukijalle. Erilaisissa viestinnän teorioissa on käytetty yksinkertaista kolmikantakaaviota, joka kelpaa mainiosti myös havainnollistamaan sanataiteen opetusta: tekijä-teksti-lukija. Tätä kaaviota on ruodittu myös kirjallisuudentutkimuksen historiassa, lähinnä merkityksen muodostumisen näkökulmasta, ja painotettu milloin mitäkin kaavion kolmesta osatekijästä. Romantiikan aika nosti jalustalle Tekijän, sisäisen innoituksen piinaaman luovan neron, mielensä syvyyksiin sukeltavan yli-ihmisen, jolle kaikki arkinen oli vierasta, ja 1900-luvun jälkipuoliskon jälkistrukturalistit hivuttivat samaiselle jalustalle puolestaan oman kuninkaansa, luovan Lukijan, kätkettyjen merkitysten metsästäjän. Siinä välissä monet uskoivat ihmeisiin ajatellessaan, että teksti itse synnyttää merkityksiä kuin konsanaan Knipen automaatti.

Sanataiteen opettamisen kannalta tärkeimmät asiat kaaviossa eivät kuitenkaan ole sulkakynää heiluttavat nerot, olivatpa he Tekijöitä tai Lukijoita, vaan tekijän ja tekstin sekä tekstin ja lukijan väliset viivat. Ne kelpaavat karttamerkeiksi paikoista, joissa kirjoittamisen opettaja tekee työtään. Nuo paikat hän pyrkii tekemään tutuiksi myös kirjoittajalle, koska niissä kirjoittaja ja hänen kielensä ovat kesken, tulemisensa tilassa. Ne ovat paikkoja, joissa kirjoittaja voi tutustua itseensä. Viivat sijaitsevat rajalla ja ovat siten ei kenenkään maata, jossa sanataiteen opettaja toimii sekä vartijana että oppaana. Hänen tehtävänään on koulia kirjoittajasta rajankävijä, joka on perillä siitä, mitä tapahtuu rajan molemmin puolin, joko tekijän ja tekstin tai tekstin ja lukijan valtakunnissa. Tekstin kirjoittamisen voikin näin mieltää matkaksi kahden rajan yli tekijän valtakunnasta tekstin valtakunnan kautta lukijan valtakuntaan.

Opetusmatka alkaa tilanteesta, jossa kirjoittaja astuu rajavyöhykkeelle repussaan koko joukko merkityksiä: on substantiiveja, verbejä, adjektiiveja, apusanoja, aistimuksia. On maitokannu, nuoskalunta, on ihana ja raskas, on pilkullisia ja keltaisia, on keväisen puron solina ja katuporan ääni ja linnunlaulua. Koska ihmiset peittelevät epävarmuuttaan eri tavoin, jotkut astuvat opettajansa luo rehvakkaasti henkseleitään paukutellen, jotkut taas varovasti, epävarmoina ja varuillaan. Heitä kuitenkin yhdistää – toivottavasti! – halu kuljettaa reppuun pakkaamansa merkitykset ehjinä ja vahingoittumattomina rajan yli tekstin valtakuntaan, ja nähdä niiden tarjoavan siellä iloa ja tyydytystä. Salaa mielessään he toivovat, että perille päästyään he saavat palkinnoksi komean prinssin tai kauniin prinsessaan ja vähintäänkin puolet valtakunnasta.

Ennen matkaan lähtöä opettaja, rajavartija, tarkastaa kirjoittajan repun sisällön, jotta tietäisi, millaisia merkityksiä tämä on ajatellut viedä tuliaisiksi lukijalle. Sitten vartija muuttuu oppaaksi, ja alkaa pitkä ja vaivalloinen taivallus. Kaikki eivät matkasta selviä, koska se vaatii paljon kärsivällisyyttä ja hyvää kuntoa. Kun kirjoittaja ammentaa oppia askel askeleelta, kun se iskostuu häneen kantapään kautta, hänestä karisee turha ylpeys ja teennäinen rehvakkuus: hän oppii nöyryyttä ja vaatimattomuutta lakatakseen nöyristelemästä ja vähättelemästä itseään.

Kun kaksikko viimein värikkäiden vaiheiden ja seikkailujen jälkeen saapuu lukijan valtakuntaan, opettaja tarkastaa repun uudelleen. Hän kertoo kirjoittajalle, joka on vieläkin jossakin määrin sokea reppunsa sisällölle, mitkä merkitykset ovat välittyneet, selvinneet matkasta, ja mitkä ovat särkyneet tai pudonneet matkan varrella. Mitä harjaantuneempi kirjoittaja on, sitä useampia ehjiä merkityksiä hänellä on repussaan perille saavuttaessa: maitokannu on ehjä, nuoskalumikaan ei ole sulanut, ja repusta kaikuu katuporan ääni ja linnunlaulu, niin kuin lähdettäessäkin. Mutta kun lukija penkoo reppua ja sormeilee sen sisältöä, adjektiivi ihana muuttuukin hurmaavaksi, tai ironisoituu. Tai lukija saattaa mieltää raskaan painavaksi ja keväisen puron solinan likaveden lorinaksi.

 

Ensimmäinen raja: psykologina tekijän ja testin välissä

Parhaita tuloksia tällä rajalla saadaan henkilökohtaisella ohjauksella. Kirjoittaja täytyy opastaa takaisin itsensä luo, paikkaan, jossa hän on läsnä itselleen ja sinut fyysisen todellisuuden kanssa, mikä on käytännössä sama asia. Tämä paikka ei ole kirjoittajalle uusi ja outo, sillä hän tunsi sen lapsuudessa, mutta eksyi sieltä myöhemmin. Uskon, että jokaisessa kirjoittajassa, kerrostuneina hänen tiedostamattomansa poimuihin, ovat jo olemassa kaikki tekstit, jotka hän elämänsä aikana kirjoittaa tai jättää kirjoittamatta. Hän ei luo tekstejä, vaan löytää tiensä niiden luo, jos löytää. Tiedostamattomassa, tuossa kokemusten ja ehtymättömässä varastossa, kuuluu itsepintaisesti kirjoittajan oman äänen kaiku: hänet on vain opetettava kuulemaan se.

Kun kirjoittaja eksyi paikasta, jossa hän oli läsnä, todellisuus ja hänen käsityksensä todellisuudesta repeytyivät irti toisistaan. Psykologina opettajan tehtävänä on saattaa ne taas kosketuksiin toistensa kanssa. Siksi hänen on koeteltava kirjoittajan harhaista käsitystä todellisuudesta ja jopa järkytettävä sitä, jotta sanomisen esteet avautuisivat. Kirjoittajaa on houkuteltava, maaniteltava, tyrkittävä, kehotettava – muttei koskaan pakotettava – tietylle tielle. Hänet on herätettävä mielikuvitukseen, missä kaikki on mahdollista. Hänet on saatava huomaamaan, että kieli ei mekaanisesti jäljennä todellisuutta, niin kuin ns. realismin nimeen vannovat uskottelevat, vaan aktiivisesti luo sitä.

 

Toinen raja: kustannustoimittajana tekstin ja lukijan välissä

Työ, jota opettaja tekee lukijan ja tekstin välisellä rajalla, kantaa hedelmää yleensä varsin nopeasti. Tällä rajalla opettajalta vaaditaan kustannustoimittajan taitoja. Hänen tulee olla kannustava mutta kriittinen, ja analyyttinen aina pedanttisuuteen asti. Suurten linjojen lisäksi hänen tulee puuttua myös yksityiskohtiin, kieleen ja ilmaisuun. Hän ei saa tyytyä koettelemaan kirjoittajaa vain mitä-kysymyksellä, vaan hänen on mentävä askel pidemmälle ja kysyttävä miksi: Miksi sinusta tämä sana sopii erityisen hyvin tähän virkkeeseen? Miksi valitsit tuon verbin? Miksi pitäydyt näin pitkässä kuvauksessa? Yhä uudelleen hänen on kysyttävä miksi, sillä se pakottaa kirjoittajan miettimään ratkaisujaan ja perustelemaan ne paitsi muille myös itselleen. Juuri miksi-kysymys auttaa parhaiten avaamaan kirjoittajassa toisen silmät – silmät, jotka näkevät, että jokin toinen verbi, jokin toinen substantiivi olisi sittenkin osuvampi.

Käytännön harjoituksista kirjoittajaa koulivat lukijaksi erityisesti tekstipajat, joihin osallistujat tuovat tekstinsä toisten luettavaksi ja arvioitavaksi. Vaikka tavoitteena onkin koulia kirjoittajaa oman tekstinsä lukijana, kouliminen täytyy aloittaa toisten tekstien lukemisesta, koska oman tekstinsä lukijana kirjoittaja on matkansa alkutaipaleella vielä koko lailla sokea, eikä tuosta sokeudesta koskaan parane kokonaan. Kun kirjoittaja tutustuu tekstin ja lukijan väliseen ei kenenkään maahan, hänen valmiutensa oppia tuntemaan myös tekijän ja tekstin rajamaa kasvavat kuin huomaamatta. Ja tietenkin myös päinvastoin: hän oppii näkemään, mikä juuri hänen tekstissään on hyvää, mikä huonoa.

Myös harjoitukset, joissa teksti tavalla tai toisella synnytetään yhdessä, kuten vaikkapa monissa surrealistien kirjallisissa kokoontumisissa ja leikeissä 1900-luvun alkupuoliskolla, sopivat tähän yhteyteen. Ne osoittavat konkreettisesti, että merkitys tekstissä syntyy aina kollektiivisesti. Usein tällaiset seuraleikit ovat myös hauskoja ja muistuttavat kirjoittajia leikin tärkeydestä.

Jyrki Vainonen

 

Tekstissä viitataan seuraaviin teoksiin:
Jonathan Swift: Gulliverin retket. Suom. J.A. Hollo. Tammi, 1953. Alkuteos ilmestyi englanniksi vuonna 1726.
Roald Dahl: Rakkaani, kyyhkyläiseni. Novelleja. Suom. Pentti Saarikoski. Otava, 1961.

(Luento on osa esseetä nimeltä Rajankävijän päiväkirja: kirjoittamisesta, lukemisesta, kokemisesta. Se on julkaistu teoksessa Reijo Virtanen (toim.), Oriveden uudet opit. Kansanvalistusseura, 2003.)

 

Advertisement

Kuukauden palttalainen: Rauno Tuomainen

15/03/2016
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rauno Tuomainen

 

Olen eläkkeellä oleva ruokolahtelainen. Kirjoittaminen on kuulunut jossakin muodossa elämääni nuoresta lähtien. Suoritettuani Luovan kirjoittamisen opintoja Jyväskylän avoimessa yliopistossa, sain uutta sytykettä harrastukseeni. Olen huomannut, että minulle sopii parhaiten aforismien kirjoittaminen. Se on jännittävää siksi, että aforismia ei voi päättää kirjoittaa, kuten Markku Envall on sanonut, pikemminkin on katseltava asioita ja maailmaa totutusta poikkeavasta näkökulmasta. Jos sitten löytää sopivan ajatusaihion, sitä voi mielessään kypsytellä, ja tiivistää sen muutaman sanan moniselitteiseksi aforismiksi. Kirjoittaminen onkin sitten se helpoin osa asiaa.

Olen saanut kolmena vuonna aforismini Helsingin Raideaforismeihin ja viime syksynä myös aforismini palkittiin ”aforismeja Föliin” –kilpailussa Turussa.

Maalaaminen ja valokuvaus ovat olleet myös mukavia itseilmaisun muotoja. Minun mielestäni on hyvä haastaa itsensä ja kokeilla sellaista, jossa ei tiedä olevansa paras tai edes hyvä. Silloin kestää paremmin taipuisana elämän edessä.

 

Tässä muutama aforismi:

Niin pieni, ettei mahdu joukkoon.

Kauneus on kypsynyttä karkeutta.

Kun häpeä on vanginvartijana, ei tarvita edes lukkoja.

Kun myrsky repii katon, aurinko paistaa sisälle.

 


Kaakkois-Suomen Runopuulaaki-karsinta

14/03/2016

RunopuulaakiKaakkois-Suomen Runopuulaaki-karsinta järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 19. Pitopaikkana on Kotkan Pub Albert, Kotkankatu 9.

Runopuulaakissa runoillaan kansainvälisillä Poetry Slam -säännöillä.

SM-karsinnan järjestää tänä vuonna Paltta yhdessä Kotkan Kulttuuriasiainkeskuksen kanssa. Karsinnan juontaa runoilija Ville Vanhala.

Ilmoittautua voi joko etukäteen Paltan puheenjohtajalle Tarja Okkoselle, tarjaokkonen@hotmail.com, tai tulla paikan päälle puoli tuntia ennen tapahtuman alkua.

Alla kansainväliset Poetry Slam -säännöt, otettu Runopuulaaki-sivustolta http://runokukko.blogspot.fi/, josta voi käydä lukemassa myös tapahtuman suomalaista historiaa.

RUNOPUULAAKI 2016 SÄÄNNÖT

 1. Runopuulaakiin runoilija ilmoittautuu joko etukäteen järjestäjille tai paikan päällä puoli tuntia ennen runoilujen alkua.
 2. Puulaakissa runoilija esittää vain omia runojaan.
 3. Kansainvälisten Poetry Slam -sääntöjen mukaisesti esityksen kesto on rajattu kolmeen minuuttiin. Ajanotto alkaa runoilijan runon ensimmäisestä sanasta. Ajan päättyminen ilmoitetaan, ja ajan ylityksen tuomaristo arvioi kohtuulliseksi katsomallaan tavalla.
 4. Mikrofonin ja tekstipaperin lisäksi muun rekvisiitan tai musiikin käyttö ei ole sallittua.
 5. Ensimmäisellä kierroksella runoilijoiden esiintymisjärjestys arvotaan.
 6. Kilpailun tuomaristoon kuuluu viisi yleisön edustajaa. Raadin viisi yleisöjäsentä valitsee järjestäjä ennen kilpailun alkua vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden, puolueettomien ja arvostelukykyisten kansalaisten joukosta.
 7. Yleisöraati jakaa pisteet asteikolla 1,0‒10,0 niin, että 10 on paras. Ylin ja alin arvostelu jätetään pois ja kolmen keskimmäisen pisteet lasketaan yhteen. Tasapisteissä karsinnan juontaja valitsee jatkoon pääsijän.
 8. Toiselle kierrokselle pääsee puolet runoilijoista, joista ensimmäisenä esiintyy vähiten pisteitä saanut. Toisella ja kolmannella kierroksella ei lasketa mukaan edellisten kierrosten pisteitä.
 9. Karsintojen kolmannella kierroksella runoilee kolme kilpailijaa, joista voittajan valitsee sama tuomaristo.
 10. Alueellisen karsinnan voittaja jatkaa valtakunnalliseen loppukilpailuun, joka järjestetään Kuopiossa lauantaina 21.5.2016. Runopuulaakin voittaja on 16. lavarunouden Suomen mestari, joka edustaa Suomea Ranskassa järjestettävissä Poetry Slamin MM-kisoissa vuonna 2017.
 11. Kuopiossa järjestetään perjantaina 20.5.2016 viidennen kerran ns. keräilyerä, josta loppukilpailuun pääsee yksi, kaksi tai useampi runoilija järjestäjien harkinnan mukaan, kuten myös nuorten puulaakista, joka runoillaan toisen kerran.
 12. Finaaliin pääsijöiden määrä ilmoitetaan ennen keräilyerän alkua. Finalistien määrä riippuu järjestäjien resursseista, koska kaikille lauantaina loppukilpailuun osallistuville pyritään korvamaan matkakulut halvimman matkustustavan mukaan ja tarjotaan ilmainen majoitus yhdeksi yöksi.
 13. Jos karsintoja tai SM-finaali striimataan nettiin, televisioidaan tai radioidaan, runoilijalle ei makseta erillistä tekijänoikeuskorvausta. Näihin suoriin lähetyksiin runoilija antaa luvan karsintaan ilmoittautumalla. Niin lähetysten kuin runojen jatkokäytöstä sovitaan joka kerta runoilijan kanssa erikseen kuitenkin niin, että finaalin striimaus jää katsottavaksi Snellman-instituutin nettisivulle.
 14. Runopuulaakin säännöistä vastaavat yhteistyössä runokarsintojen järjestäjät, Runokukko ja Anya Productions.

Kari Välimäki julkaisi Sikafarmarin

10/03/2016

Paltan edellinen puheenjohtaja Kari Välimäki on julkaissut uuden teoksen.

Sikafarmari_etukansi_nettilaatu-192x300

Kansikuva: Jaana Ojalainen

Sikafarmari kertoo nuoruudestaan toipuvasta Kalevista, joka vihaa kylmyyttä ja pimeyttä. Kun hänelle tarjoutuu tilaisuus lähteä Afrikkaan tahkoamaan rahaa, hän ei epäröi vaan tökkää nimensä sopimuspaperiin. Polttavan auringon ja pölypilvien alla Kalevin siihen saakka tapahtumaköyhä maailma mullistuu kokonaan. Hän kohtaa afrikkalaisen noitanaisen, Habikan, joka houkuttelee miehen takaisin Suomeen viljelemään sikoja ja tarjoamaan elämyksiä ihmisille. Kun mutkat suoristuvat, paluuta entiseen ei ole.

Sikafarmari on taattua Välimäkeä, absurdi veijaritarina, jonka rivien väleissä karjuu leijona.

Osuuskumma-kustannuksen sivu: http://osuuskumma.fi/julkaisut/sikafarmari/