Vuosi 2022 on Paltan harrastuskirjoittajien Juhlaa

11/06/2022

Paltta ry järjestää kuluvana vuonna kirjoittajakursseja Lappeenrannassa, Myllykoskella ja Rautjärvellä. Yhdistys sai koulutusten toteuttamiseen apurahan Etelä-Karjalan kulttuurirahastolta.
Apurahan hakijoita oli tänä vuonna 238, joista 45 sai myönteisen päätöksen. Apurahat julkistettiin 17.5.2022
https://apurahat.skr.fi/myonnot.

Ensimmäinen kursseista pidettiin Pulsan asemalla Lappeenrannassa 27.-28.5. Kurssin kouluttajana toimi FM Anu Partanen. Kurssin nimenä oli Huomenna juna tulee, mikä viittaa Beckettin absurdin näytelmän klassikkoon Huomenna hän tulee. Kurssilla oli paljon harjoituksia, joissa tehtiin lajikokeiluja ja muotoharjoituksia proosapainotteisesti. Kokeiltiin muun muassa, miten dialogi kulkee, miten faktan ja fiktion voi sotkea keskenään ja minkälaisia huumorin lajeja on olemassa.

Kurssilla oli kaikkiaan 15 osanottajaa. Se tuli täyteen parissa päivässä, joten tarve tällaiselle koulutukselle on aivan ilmeinen. Monet osanottajista olivat toisilleen ennestään tuttuja, esimerkiksi kirjoittajapiiri Haukasta, mutta uusiakin tuttavuuksia solmittiin. Ympäristönä Pulsan kauniisti restauroitu vanha asema oli mitä otollisin luovaan kirjoittamiseen. Tunnelma kurssilla oli innostunut. Monet kertoivat löytäneensä ammattitaitoisen ohjaajan ansiosta uusia näkökulmia omaan kirjoittamiseensa. Se, että saattoi keskittyä pelkästään kirjoittamiseen, helpotti selvästi tekstin tuottamista.

Syyskuussa 10.-11.9. pidetään kirjoittajakurssi Myllykoskella Kustannusyhtiö Reunan kirjakaupan tiloissa. Kouluttajana on kirjailija, kirjoittamisen ohjaaja Irja Sinivaara. Kurssin teemana on Kirjoittajan solmuja. Sisällön pääpaino on solmukohdissa, joihin kirjoittaja helposti juuttuu. Sisällössä keskitytään myös henkilökuvaukseen, tarinan rakentamiseen ja tyylin valintaan. Ilmoittautumiset 14.8. Kirsi Komulainen, kirmarkom@gmail.com

Reunan kirjakauppa, Kymi Libri 2019. Kuva Kirsi Komulainen
Kirjoituskurssi Hiitolanjoen upeissa maisemissa kesäkuussa 2021. Vas. Kurssin vetäjä Anu Partanen.

19.-20.11. Paltta järjestää kolmannen kurssin Rautjärvellä Hiitolanjoen jylhän kauniissa maisemissa. Kouluttajana on FM Anu Partanen. Teemana on Tunteet kirjoittajan voimavarana ja kompastuskivenä. Kurssilla tutkitaan tunteiden merkitystä monesta näkökulmasta: miten loihtia suuria tarinoita ilman suurten tunteiden alleviivaamista? Entä mitä tehdä, jos huomaa, että kirjoittajan omat tunteet jarruttavat tekstin vapaata tuottamista? Miksi tunteita korostetaan niin paljon mediassa? Harjoitusten ja palautekeskustelujen avulla kirjoitetaan syntyjä syviä. 

Teksti: Sinikka Vuento ja Anu Partanen, kuvat: Sinikka Vuento ja Kaija Sirkiä

LISÄTIETOJA: Anu Partanen, anu.partanen@wippies.com, puh. 040 824 4256, Irja Sinivaara sinivaarairja@gmail.com, Kirsi Komulainen, puh. 040 153 4362, s-posti: kirmarkom@gmail.com